Vi Flyr

Vi Flyr (1961-1967)


Fortsettelse av magasinet Luftens Helter. Startet i 1961 og bladet kom med 58 utgivelser. Det opphørte i 1967 etter utgave nummer 127. Vi flyr ble utgitt hver måned til og med 1964. I 1965 kom bladet med syv numrer, fire i 1966 og til slutt to i 1967.  Etter dette gikk bladet inn.

Nr. ... - Vi Flyr - August 1961

"Bladet "Vi Flyr" begynte å bli mer og mer et blad med bakgrunnsinformasjon om moderne luftfart"

Rob J. M. Mulder