Fly

Fly (1933-1940)


Det viktigste luftfartsbladet før 2. Verdenskrig var "Fly". Det var tidsskriftet til Norsk Aero Klubb, Vernpliktige Flyveres Forening og Norsk Modellflyverforbund. Det utkom mellom 1933 og 1940 og dets første redaktør var premierløytnant J. Waage. Han ble etterfulgt av Jon Lotsberg.

"Bladet "Fly" er for mange en viktig kilde for informasjon om perioden 1933 - 1940"

Rob J. M. Mulder