NFF

Norsk Flyhist. Forening

(1974-2000)


Norsk Flyhistorisk Forening (NFF) hadde sitt eget tidsskrift som gikk under navnet NFF-Kontakt og senere Norsk Flyhistorisk Tidsskrift. I 2000 ble foreningen oppløst og bladet kom ikke lenger ut heller.

"Norsk Flyhistorisk Forening var den første flyhistoriske forening jeg ble medlem av."

Rob J. M. Mulder